Schůzky

Schůzky fotoklubu probíhají pravidelně jednou za měsíc – vždy první středu v měsíci v 17:30. Tedy v den, kdy zazní zkouška sirén

Scházíme se ve vlastním klubovém prostoru na Bolevci (pracovní název Orlík) – ulice Kaznějovská 1442/49. Zde najdete i profesionálně vybavený ateliér.

Členové klubu jsou o změně místa a času schůzky informováni předem hromadným mailem.

Co mě na schůzce čeká?

Schůzky se snažíme dělat tématické – pokud máte zajímavou kolekci fotografií nebo můžete ostatním přiblížit nějaké odvětví fotografie, se kterým máte zkušenosti, domluvte si termín pro svoji prezentaci.

Program schůzek fotoklubu

Na každé schůzce, která se bude odehrávat v ateliéru (krom schůzek v lednu, červenci, září a prosinci) bude na začátku vyhrazen čas pro prezentaci max 3 fotografů. Tito představí ostatním členům svoji práci a krátce popovídají o tom, co za uplynulý rok vytvořili příp. jaké mají další plány ve své tvorbě. Fotografové si sami vyberou termín, kdy budou chtít svoji práci prezentovat a přihlásí se prostřednictvím docházkové plachty (zapíší se na konkrétní vybraný termín, pokud na něm bude ještěvolno).

Mimořádné promítací schůzky

Během roku vyhlásíme 23 termíny mimořádných schůzek, na kterých se bude prezentovat práce členů fotoklubu. Schůzka bude koncipovaná jako prezentace prací a v případě zájmu i hodnocení a debata nad prací členů příp. i dalších autorů pro inspiraci (pokud bude chtít někdo z členů upozornit na práci svého oblíbeného autora atd.).

Aby byla schůzka atraktivnější, můžeme přidat i další doplňkový program (fotojatka, kdy budeme hodnotit anonymně fotografie členů nebo i jiných autorů)

mapa