Historie klubu

Fotoklub Plzeň je nový název pro dřívější Fotoinvaklub, který byl byl založen roku 1985 dr. J. J. Figurou. Slovo Inva v názvu klubu znamenalo, že členy klubu byli i fotografové s různým zdravotním hendikepem. Tento klub sdružoval zájemce o neprofesionální fotografování z celé České republiky, zejména z Plzeňského kraje. Klub umožňoval členům aktivně se zúčastňovat klubového života, klubových soutěží a výstav. Organizovala se soutěž „Život invalidů a svět objektivy fotografů“ a s ní související každoroční fotografická výstava v mázhauzu Plzeňské radnice (proběhlo cca 25 ročníků, poslední v roce 2010). Také probíhaly jarní a podzimní klubové soutěže a mapový okruh Fotoinva, kterého se konalo třináct ročníků.

V lednu roku 2000 se vedení klubu ujal Josef Fidler a v listopadu téhož roku Karel Adam. Od ledna 2007 byl předsedou Fotoinvaklubu Zdeněk Fiala.

Počátkem roku 2008 proběhlo přejmenování na Fotoklub Plzeň a změna stanov. Fotoklub se zúčastnil několika ročníků mapového okruhu Blatenská růže, kde v ročníku 2006/2007 obsadil mezi 15 ti kluby čtvrté místo, Zdeňka Štěpánová mezi jednotlivci dokonce 3. místo.

Schůzky klubu probíhaly dlouhá léta v suterénu učňovských internátů Škoda ve Skvrňanech (Vejprnická 56). Byla tu kromě klubovny k dispozici i temná komora s několika oddělenými boxy se zvětšováky pro výrobu černobílých fotografií. Koncem roku 2009 byla však kvůli havárii vody klubovna i temná komora vytopená a k dalšímu používání již nevhodná. Proběhlo vyklizení těchto prostor a další schůzky se konaly na různých místech (kavárny Jabloň a Kačaba). Pak jsme na rok sehnali azyl ve Stanici mladých techniků. Další schůzky probíhaly v zasedací místnosti enviromentálního centra Envic (Prešovská 8).

V roce 2013 sehrál pro fotoklub velkou roli industriální multikulturní prostor Světovar, kde měl fotoklub do října 2013 vlastní prostor, konaly se tam nesčetné schůzky, nafotily se stovky fotografií a do paměti se vryly i příjemné večery u grilu v přátelském kolektivu členů fotoklubu. Koncem roku však byl areál Světovar uzavřen z důvodu rekonstrukce a epicentrum fotoklubu se přesunulo na opačnou stranu města, na Bolevec, do pronajatých prostor v bývalém nákupním středisku Orlík. Na tomto místě jsme po dlouhých dnech, týdnech a měsících úklidu a rekonstrukce vytvořili útulný a celkem rozlehlý prostor pro klubové schůzky s integrovaným ateliérem, který byl následně společnými silami vybaven profesionálními zábleskovými světly a další technikou. Najdete v něm téměř vše, co by vám mohlo pomoci realizovat vaše umělecké vize od rychlosekvenčních akčních snímků po umělecké akty.

 

Doplnili a upravili Petr Mašek a Ruslan Botsyurko