Pravidla členů

Nové členství fotoklubu

Zájemce o členství představí na schůzce fotoklubu svoji práci, řekne něco o sobě, jakému stylu fotografií se věnuje nebo chce věnovat, co očekává od členství ve fotoklubu popř. co sám do fotoklubu přinese. Také sdělí, zda chce využívat ateliér fotoklubu.

Pokud bude chtít využívat ateliér, musí projít zkušební lhůtou, která trvá vždy půl roku od představení se a své tvorby.

Po dobu zkušební lhůty může v ateliéru fotografovat pouze v doprovodu správce nebo při akci přístupné kterémukoliv členu fotoklubu (takovou akci může ale i sám iniciovat nebo pořádat).

Ve zkušební lhůtě bude sledována činnost člena (zda se účastní akcí fotoklubu, či zda se jinak podílí na činnosti fotoklubu). Na konci zkušebního období se rada fotoklubu usnese, zda je dostatečným přínosem pro fotoklub a můželi tedy v ateliéru fotografovat samostatně.

Členský poplatek bude nový člen hradit v plné výši i v případě, že se do klubu přihlásí v zářijovém termínu.

Povinnosti člena fotoklubu
Každý člen fotoklubu povinně jednou ročně představí svoji práci na společné schůzce nebo na mimořádné schůzce k tomu určené.

Každý člen bude mít na webových stránkách svoji profilovou fotografii a 5 ukázkových fotografií z vlastní tvorby. Pokud bude mít zájem, může zde mít i odkaz na svoje webové stránky nebo sociální sítě. K tomu musí každý člen podepsat GDPR.

U každého člena se bude sledovat jeho docházka na pravidelné schůzky fotoklubu, na brigády a na mimořádné akce mimo běžný program fotoklubu.

V případě neaktivity člena může být jeho členství ve fotoklubu radou fotoklubu ukončeno.

Povinnosti člena fotoklubu užívajícího ateliér
Každý člen fotoklubu, který se přihlásí k užívání ateliéru, provede jednou ročně jeho úklid. Termín úklidu si může sám vybrat z vypsaných termínů a zapsat se na něj na docházkovém listě, který bude umístěn v ateliéru. Užívání ateliéru nečlenem, a to i v doprovodu člena, stryktně je zakázáno.

Docházkový list
Docházkový list bude sloužit k evidenci docházky členů fotoklubu na pravidelné schůzky a další akce fotoklubu. Bude umístěn v ateliéru fotoklubu tak, aby byl dostupný každému členovi.

Součástí listu bude i registrace na zvolený termín úklidu ateliéru a registrace na schůzku fotoklubu, kde bude představovat svoji tvorbu.

Program schůzek fotoklubu
Na každé schůzce, která se bude odehrávat v ateliéru (krom schůzek v lednu, červenci, září a prosinci) bude na začátku vyhrazen čas pro prezentaci max 3 fotografů. Tito představí ostatním členům svoji práci a krátce popovídají o tom, co za uplynulý rok vytvořili příp. jaké mají další plány ve své tvorbě. Fotografové si sami vyberou termín, kdy budou chtít svoji práci prezentovat a přihlásí se prostřednictvím docházkové plachty (zapíší se na konkrétní vybraný termín, pokud na něm bude ještěvolno).

Mimořádné promítací schůzky
Během roku vyhlásíme 23 termíny mimořádných schůzek, na kterých se bude prezentovat práce členů fotoklubu. Schůzka bude koncipovaná jako prezentace prací a v případě zájmu i hodnocení a debata nad prací členů příp. i dalších autorů pro inspiraci (pokud bude chtít někdo z členů upozornit na práci svého oblíbeného autora atd.).

Aby byla schůzka atraktivnější, můžeme přidat i další doplňkový program (fotojatka, kdy budeme hodnotit anonymně fotografie členů nebo i jiných autorů).