PF 2019

autor: | Pro 31, 2018 | Aktuality

Ahoj kolegyně a kolegové.

Dovolte mi, abych vám poděkoval za práci a fungování v letošním roce a především za to, že i v tak individuální oblasti jako je fotografie, dokážeme spolupracovat, domluvit se a společně posouvat fungování našeho fotoklubu.

Znovu připomenu, že fotoklub není anonymní cosi, ale je to na každém z nás udělat něco, aby nám činnost, schůzky a fungování fotoklubu vyhovovalo.

V minulém roce jsme rozdělili některé činnosti a pravomoce. Skvěle funguje Honza Devera se správou ateliéru, Lukáš Stehlík s webem a Facebookem, obrovský kus práce udělal Vašek Mráz s výstavou, David Vakula s přípravou schůzek a Milan Culek s péčí o nové členy. Stále je ale potřeba práce a pomoc od více členů.

Díky rostoucí finanční rezervě jsme v letošním roce mohli uspořádat kvalitní placené workshopy pro fotoklub a zkvalitnit výbavu ateliéru.

Je skvělé, že se v rámci fotoklubu buduje vedle ateliéru kvalitní zázemí pro temnou komoru. Ještě by to chtělo, aby se někdo ujal podpory dalších fotografických činností, především fotografování krajiny, ale třeba i makrofotografie apod.

Ještě jednou tedy všem děkuji za spolupráci a podporu v letošním roce a do toho příštího přeji pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se Ti splní všechny pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2019 byl pro Tebe a Tvé nejbližší šťastný a úspěšný a hlavně, aby světlo v Tvojí fotografii bylo to nejlepší.

Dobré světlo do roku 2019 přejí
Libor Nesvadba a všichni členové fotoklubu