Přihláška

Poznámka: vyplněné osobní údaje budou použité pouze pro vnitřní potřebu fotoklubu v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Máte-li problém s odesláním přihlášky, stáhněte si ji, vytiskněte a vyplněnou odevzdejte na nejbližší schůzce