Vážení kolegové.
Protože v posledních týdnech došlo k uzavření, nebo omezení provozu hned několika plzeňských ateliérů, výrazně narostl počet žádostí o vstup do Fotoklubu v podstatě s jedinou představou možnosti focení v ateliéru.
Z tohoto důvodu se rada Fotoklubu v souladu s článkem 4.2. stanov rozhodla s okamžitou platností:

Noví členové Fotoklubu se budou přijímat 2x ročně – na schůzce v lednu a v červnu formou ukázky svého portfolia. Dále sdělí proč do Fotoklubu chtějí vstoupit, jaká mají očekávání a jaký bude jejich přínos pro Fotoklub. Následně pak rada rozhodne o přijetí, nebo nepřijetí. Pokud nový člen bude přijat, tak po dobu prvních 6ti měsíců může využívat ateliér pouze při společných akcích pořádaných Fotoklubem.

 
Mějte hezký den, dobré světlo a klidné adventní období.
 
Libor